Temel Amacımız

Müşterilerimizin İK departmanları olarak iş yüklerini hafifletmektir ;

 • Özlük ve evrakları işlemleri, müşterimizin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi,

 • Bordro hazırlama

 • Bordroya ilişkin her türlü resmi hesaplama, raporlama ve bildirge,

 • Ücret bordrolarının iletilmesi,

 • Maaş ödemeleri,

 • Prim, avans, icra vb. süreçlerin takibi

 • Online bordro görüntüleme, izin, fazla mesai,

 • SGK işyeri işlemleri,

 • SGK işe giriş çıkış işlemleri,

 • İşten ayrılış hesaplamaları ve yönetimi,

 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi