Bordoloma Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Çalışanların her türlü özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi sorumluluğu, yasal işveren sıfatıyla bize aittir.